آموزشگاه ظهیرالدینی همواره سعی داشته با بهره گیری از هنرمندان با تجربه و فعال در حوزه های مختلف موسیقی ضمن انتقال هر چه بهتر دانش موسیقی به هنرجویان سهمی هر چند کوچک در پرورش استعدادهای جوان برای آینده موسیقی کشور داشته باشد. از این رو گزینش آگاهانه مدرسین و آشنایی با توانایی های آنها یکی از سیاست های آموزشگاه در امر آموزش بوده است.
آموزشگاه ظهیرالدینی این افتخار را داشته است که با چهره های بااستعداد و باتجربه ای در امر آموزش هنرجویان همکاری داشته باشد و طی سال های فعالیت خود تعداد زیادی هنرمند در حوزه های مختلف موسیقی به جامعه موسیقی و هنر کشور عرضه کرده است.

جهت آگاهی از برنامه آموزشی هر یک از این هنرمندان، به صفحه دوره های آموزشی مراجعه کرده یا با روابط عمومی آموزشگاه تماس بگیرید.

با این مقدمه کوتاه به معرفی مدرسین آموزشگاه می پردازیم.