“غیر از هنر که تاج سر آفرینش است دوران هیچ منزلتی پایدار نیست.”
“اوج هنر اجتماع و هر کشور از صاحبان علم و هنر باشد.”
“کشوری سرفراز و معتبر است که اعتبارش به دانش و هنر است.”

باتوجه به محتوای ابیات فوق و پیام با ارزش آن در ارتباط درجه اهمیت دانستن علم و هنر و تاثیر آن در انتخاب و نگاه و جهان بینی انسان ما را وا داشت که در حفظ و اشاعه این هنر والا همچون گذشتگانمان تلاشی مضاعف داشته باشیم.
گواینکه مرکز آموزش موسیقی ظهیرالدینی به خاطر تداوم عمل به رسالتش به خصوص مدیر مسئول این موسسه که منتسب به خاندان هنر موسیقی فاخر با شجره نامه ای که از “استاد میرزانصر” نوازنده چیره دست تار و روایتگر ردیف که در سال ۱۰۷۲ شمسی در زمان صفویه و زندیه می زیسته (۳۲۹ سال پیش) شروع و در ادامه تداوم عمل به رسالت که همانا انتقال اندوخته های ذهنی بزرگوارانی همچون “میرزا عبدالله”، “آقا حسینقلی”، “شهنازی ها”، “عبادی ها”، “رامشگر ها”، “ظهیر الدینی ها” طی زمان طولانی ادامه داشته و به خواست خداوند متعال ادامه خواهد یافت و هیچ کس یارای توقف آن را نداشته و ندارد.

آتش عشق پس از مرگ نگردد خاموش       این چراغی است کزین خانه به ان خانه رود

لذا مرکز آموزش موسیقی ظهیر الدینی در سال ۱۳۸۱ بصورت رسمی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خود را با هدف ارتقاء فرهنگ موسیقایی کشور در قالب تدریس عموم سازهای ایرانی و کلاسیک با مدیریت سرکار خانم شورانگیز ظهیرالدینی باتوجه به کیفیت در آموزش آغاز نموده و اکنون نیز تداوم دارد و به لحاظ اهمیت موضوع از اساتید فن موجه با توجه به اخلاقیات فردی در تدریس به هنرجویان کمال دقت را مبذول داشته، و با انتخاب بهترین اساتید فن به پرورش هنرجویان خود در راستای اهدافشان، بدون توجه به معیارهای مادی قالب بر جنبه های معنوی، تا امروز به یاری پروردگار متعال ادامه داده است.

علاقمندان به فراگیری هنر موسیقی میتوانند جهت راهنمایی با شماره تلفن ۲۲۲۲۴۲۲۳ – ۲۲۹۰۵۵۶۱ تماس گرفته و با راهنمایی از این مرکز آموزش در رشته مورد علاقه خود، در کلاس های ساز های ایرانی و کلاسیک، آواز ایرانی و کلاسیک و موسیقی کودک شرکت و با گذراندن دوره های آموزشی بصورت ترمی ثبت نام و بهره مند گردند.