• تلفن: ۲۲۲۲۴۲۲۳ – ۲۲۹۰۵۵۶۱ (۰۲۱)
  • نشانی: خیابان ظفر (شهید دستگردی)، خیابان تخارستان، کوچه حسن زاده، پلاک ۱۷، زنگ ۱
  • ایمیل عمومی: info@zahireddinimusicedu.com
  • ایمیل مدیریت: admin@zahireddinimusicedu.com